Zvýšení ceny vodného 2018

 

 

Zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2018.

 

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila dne 12.12.2017 s účinností od 1.1.2018 zvýšení ceny vodného  o 1,30 Kč (bez DPH) tj. 1,50 Kč (včetně DPH).

 

Zvýšení ceny je z důvodu plnění podmínek dotace ze SFŽP na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

 

 

Zvýšení ceny vodného platí pro město Vysoké Mýto, obce Vraclav, Zámrsk, Slatina, Sruby, Javorník, Pustina, Džbánov, Libecina, Zádolí, Řepníky, Sloupnici a městys České Heřmanice a Týnišťko .

 

 

 

Ve Vysokém Mýtě 12.12.2017

 

 

                                                                  Ing.František Zima

                                                                  jednatel společnosti

 

viz CENÍK na na úvodní stránce  ...