Cena služeb

Aktuální ceník se nachází ve Formulářích  - Směrnice č. 1/2018

 

Objednávky vývozu odpadní jímky ( septiku ) vyřizuje

p. Picek - tel. 465424678 , 602262614