Cena vodného a stočného

                                

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila dne 12.12.2017 s účinností od 1.1.2018 zvýšení ceny vodného pro následující obce : 

 

Obec Vysoké Mýto, Vanice, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, , Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko a městys České Heřmanice :

 

    bez DPH   +15% DPH 
 vodné od 1.1.2018  31,14 Kč  35,81 Kč

 

    bez DPH   +15% DPH 
 vodné do 31.12.2017  29,84 Kč  34,32 Kč

 

STOČNÉ Vysoké Mýto,  Sruby, Slatina a České Heřmanice :

    bez DPH   +15% DPH 
 stočné a odvádění
 srážkových vod
 29,07 Kč  33,43 Kč

 

SNÍŽENÁ SAZBA STOČNÉ pro Vysoké Mýto – část ulic Lipová, Na Stráni a Voštice.
Odpadní voda je odváděna kanalizací ve správě VAK, ale není napojena na centrální ČOV :

    bez DPH   +15% DPH 
 stočné  4,16 Kč  4,78 Kč

 

Obce Vračovice, Orlov, Zálší, Chotěšiny, Nořín :

    bez DPH   +15% DPH 
 vodné  23,18 Kč  26,66 Kč