Cena vodného a stočného

                                

CENÍK za 1 m3 PRO DOMÁCNOSTI A OSTATNÍ ODBĚRATELE :

 Platný pro rok 2016 a dále beze změn i pro rok 2017 

Obec Vysoké Mýto, Vanice, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko:

    bez DPH   +15% DPH 
 vodné  29,84 Kč  34,32 Kč

 

Vysoké Mýto,  Sruby, Slatina a České Heřmanice

    bez DPH   +15% DPH 
 stočné a odvádění
 srážkových vod
 29,07 Kč  33,43 Kč

 

SNÍŽENÁ SAZBA STOČNÉ pro Vysoké Mýto – část ulic Lipová, Na Stráni a Voštice.
Odpadní voda je odváděna kanalizací ve správě VAK, ale není napojena na centrální ČOV.

    bez DPH   +15% DPH 
 stočné  4,16 Kč  4,78 Kč

 

Obce Vračovice, Orlov, Zálší, Chotěšiny, Nořín

    bez DPH   +15% DPH 
 vodné  23,18 Kč  26,66 Kč