OZNÁMENÍ – kvalita pitné vody


 

Oznámení pro odběratele pitné vody ve Vysokém Mýtě

 

Ve středu 13.7. 2022 se v pitné vodě dodávané naší společností objevilo místy tmavé zabarvení.
Jedná se o přechodný jev způsobený manipulací s vodovodní sítí a přepojováním zásobovacího řadu do vodojemu Vrcha. 

Tyto práce jsou nutné a jsou prováděny v souvislosti s výstavbou dálnice D 35.
Zabarvení vody je přechodné a nijak nesnižuje kvalitu pitné vody.
Naše společnost nemůže zaručit, že tento jev se nebude opakovat i vícekrát v tomto a příštím roce.

Vodovodní síť je a bude bude pravidelně monitorána.


Děkujeme za pochopení

Rozbory pitné vody aktuálně :

 

Rozbory pitné vody ze dne 20.07.2022 :

 

Rozbory pitné vody ze dne 13.7.2022 :

 

Železo

Železo se v různých formách v pitné vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách.Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí.Překročení mezní hodnoty 0,2 mg/l je ze zdravotního hlediska zcela neškodné, zvýšená koncentrace však může negativně ovlivnit chuťové vlastnosti vody, barvit prádlo nebo vyvolávat zákal a podporovat růst železitých bakterií tvořících usazeniny v potrubí.

 

PLÁNOVANÉ OPRAVY

 

Oprava vodovodu v ulici  9. května

Termín opravy: 18.03.-30.04.2022

Investor : Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
Kontakt: p. Jaromír Buchtele, tel. 606888079

Zhotovitel : INSTAL Chroustovice s.r.o.                                                                  Stavbyvedoucí : Roman Pohorský Tel. 602678461

                                                                         

 Oprava vodovodu v ulici Pivovarská a Riegrova

v délce 483 m , prováděná technologií řízeným protlakem

Termín opravy: leden–duben 2022

Investor : Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
Kontakt: p. Jaromír Buchtele, tel. 606888079

Zhotovitel : STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
Kontakt: p. Jan Stratílek , tel. 608140083


 

Přeložka výtlaku do VDJ Vrcha - Vysoké Mýto Peklovce

V říjnu 2021 společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. zahájila stavbu „Přeložka výtlaku do VDJ Vrcha“. Jedná se o stavbu vyvolanou stavbou dálnice D 35 v  lokalitě Vysoké Mýto – Peklovce.

Stavba bude prováděna od ulice Prokopa Velikého, dále povede ulicí V Peklovcích, u ulice Žižkova se otočí směrem k místní komunikaci V Peklovcích (mine zahrádkářskou kolonii) a pokračuje až k vodojemu na Vrchách.

Stavba byla naší společností připravována od roku 2019, projektována projekční společností PC PROJEKT Suchá Lhota.

Zhotovitelem stavby je společnost PP GROUP.cz s.r.o. Proseč.

Předpokládaný terním výstavby je dle uzavřené smlouvy od 1.10.2021 do 31.8.2022.

Celkové náklady včetně projektu, inženýrské činnosti, vlastních prací pracovníků VAK Vysoké Mýto budou cca 26 mil. Kč.

Hlavním důvodem proč naše společnost realizuje tuto  stavbu je již výše zmíněná výstavba D 35, která se v lokalitě Peklovce významně dotkne vodovodních řadů zásobujících město Vysoké Mýto a okolní obce.

Případné dotazy směřujte prosím na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo

telefonicky Buchtele Jaromír – 606 888 079 (vedoucí provozu VAK Vysoké Mýto a zástupce investora)

Děkujeme občanům a dotčeným společnostem za pochopení a za případné jim  vzniklé komplikace  při realizaci této stavby.

 

UPOZORNĚNÍ NA OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘÍCÍ SE NÁKAZOU KORONAVIREM


 

 

Od 14.3.2022 vstup do budovy bez omezení

Pokladna otevřena pondělí a středa od 7,00 do 15,00 hod.

 

 

                                                                         

ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO od 1.1.2022

 

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

od 1.1.2022

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 14.12.2021 s účinností od 1.1.2022 zvýšení ceny vodného o 2,00 Kč/m3 bez DPH, tj. o 2,20 Kč/m3 včetně 10% DPH, pro odběratele pitné vody v následujících obcích:

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko.

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

Od 1.1.2022 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

vodné             37,93 Kč/m3  bez DPH                   41,72 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné             29,07 Kč/m3  bez DPH                   31,98 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem          67,00 Kč/m3 bez DPH                    73,70 Kč/m3 včetně 10% DPH

I přes uvedené zvýšení ceny vodného bude nadále naše společnost patřit v našem regionu mezi vodárenské společnosti s nejnižší cenou vodného a stočného tak, jak je patrné z následujícího přehledu cen vodného a stočného včetně 10% DPH:

Vodárenská společnost

Vodné Kč/m3

Stočné Kč/m3

V+S Kč/m3

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

41,72

31,98

73,70

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

45,87

47,41

93,28

Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o.

62,99

35,58

98,57

Vodárenská společnost Chrudim a.s.

51,62

47,78

99,40

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

52,10

52,90

105,00

Prostředky získané navýšením ceny vodného budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

Ve Vysokém Mýtě 15.12.2021

                                                                                    Ing. František Zima

                                                                                   jednatel společnosti

 

Informace o cenách pro všechny obce naleznete v aktuálním ceníku společnosti na www.vodovody-vm.cz

Nabídka volného pracovního místa

Momentálně nenabízíme volné pracovní místo.

Nová pitná voda pro Vysoké Mýto

 

Kvalitu vody dokladuje přiložený rozbor:

Rozbory pitne vody-1 Rozbory pitne vody-2

VAROVÁNÍ pro odběratele

Dle informace jednoho z odběratelů v obci Vraclav, který byl telefonicky kontaktován neznámou osobou ohledně výměny vodoměru, přestože má vodoměr nový, upozorňujeme, že výměna vodoměrů se provádí po 6 letech a  provádějí ji pouze montéři společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o, kteří používají vozidla označená názvem společnosti a na vyžádání se prokazují platným zaměstnaneckým průkazem,  kde je uvedeno jejich jméno, fotografie a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 465424678 nebo 724923974 ověřit totožnost a SPZ vozidla osoby,  která ho za účelem výměny, či odečtu vodoměru kontaktovala. V případě , že se nejedná o zaměstnance naší společnosti, doporučujeme se obrátit přímo na městskou, či státní policii.

 

 

Kanalizace Zámrsk

Kontakt : Ing. Josef Tupec tel. 602 340 540 

Hlášení poruch : Pohotovost 602 168 470

Zákaznické centrum pro občany se nachází v sídle společnosti . Provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:00 hod.

 

 

Souhlas se zasíláním faktur elektronickou poštou

V současní době jsou všem odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty s.p.. Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu, jsou zasílány faktury navíc ještě elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  svůj souhlas se zasíláním faktur pouze v elektronické podobě ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu bydliště
  • Adresu odběrného místa
  • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
  • Kontaktní telefonní číslo

Uskladnění vodoměru na zimní období

Naše společnost nabízí pro odběratele službu odmontování a uskladnění vodoměru na zimní období, aby nedošlo k poškození vodoměru mrazem. Tato služba je určena pro odběratele, kteří nemají možnost zabezpečit vodoměr na zimní období, např. u chat a chalup, v zahrádkářských koloniích a trvale neobydlených nemovitostech.

Vodoměr je na náklady odběratele (ceník zde >>) po zaplacení odmontován a uskladněn do doby, kdy odběratel požádá znovu o osazení ( montáž je již zahrnuta v ceně při demontáži).
Objednání služby na tel. 606888079, 465424678. Formulář objednávky zde >>