PLÁNOVANÉ OPRAVY

 

Oprava vodovodu v ulici  Žižkova

Termín opravy: 18.04. - 30.5.2023

Investor : Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
Kontakt: p. Jaromír Buchtele, tel. 606888079

Zhotovitel : LBtech a.s. Litomyšl                                                                 

V uvedeném termínu bude probíhat oprava vodovodního  řadu DN 300 v ul. Žižkova od křižovatky s ul. V Peklovcích po čp. 439.

O případných odstávkách dodávek vody budeme včas informovat. Omlouváme se za omezení způsobená stavbou a prosíme o pochopení.

                                                                         

 Oprava vodovodu v ulici Pivovarská a Riegrova

v délce 483 m , prováděná technologií řízeným protlakem

Termín opravy: leden–duben 2022

Investor : Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
Kontakt: p. Jaromír Buchtele, tel. 606888079

Zhotovitel : STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
Kontakt: p. Jan Stratílek , tel. 608140083


 

Přeložka výtlaku do VDJ Vrcha - Vysoké Mýto Peklovce

V říjnu 2021 společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. zahájila stavbu „Přeložka výtlaku do VDJ Vrcha“. Jedná se o stavbu vyvolanou stavbou dálnice D 35 v  lokalitě Vysoké Mýto – Peklovce.

Stavba bude prováděna od ulice Prokopa Velikého, dále povede ulicí V Peklovcích, u ulice Žižkova se otočí směrem k místní komunikaci V Peklovcích (mine zahrádkářskou kolonii) a pokračuje až k vodojemu na Vrchách.

Stavba byla naší společností připravována od roku 2019, projektována projekční společností PC PROJEKT Suchá Lhota.

Zhotovitelem stavby je společnost PP GROUP.cz s.r.o. Proseč.

Předpokládaný terním výstavby je dle uzavřené smlouvy od 1.10.2021 do 31.8.2022.

Celkové náklady včetně projektu, inženýrské činnosti, vlastních prací pracovníků VAK Vysoké Mýto budou cca 26 mil. Kč.

Hlavním důvodem proč naše společnost realizuje tuto  stavbu je již výše zmíněná výstavba D 35, která se v lokalitě Peklovce významně dotkne vodovodních řadů zásobujících město Vysoké Mýto a okolní obce.

Případné dotazy směřujte prosím na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo

telefonicky Buchtele Jaromír – 606 888 079 (vedoucí provozu VAK Vysoké Mýto a zástupce investora)

Děkujeme občanům a dotčeným společnostem za pochopení a za případné jim  vzniklé komplikace  při realizaci této stavby.

UPOZORNĚNÍ NA OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘÍCÍ SE NÁKAZOU KORONAVIREM


 V současné době nejsou žádná opatření ani omezení

 

 

 

 

                                                                         

ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO od 1.1.2022

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

od 1.1.2023

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 6.12.2022 s účinností od 1.1.2023 pro odběratele v obcích

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Stříhanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko

  • zvýšení ceny vodného o 3,34 Kč/m3 bez DPH, tj. o 3,68 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 8,8%,
  • zvýšení ceny stočného pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod o 3,84 Kč/m3, tj. o 4,22 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 13,2%,
  • zvýšení ceny stočného pro odběratele napojené na kanalizaci bez centrální čistírny odpadních vod o 0,39 Kč/m3, tj. o 0,42 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 9,1%.

Od 1.1.2023 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

odběratelé napojení na kanalizaci s čištěním odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   41,27 Kč/m3  bez DPH                   45,40 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné                  32,91 Kč/m3  bez DPH                   36,20 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem                 74,18 Kč/m3 bez DPH                    81,60 Kč/m3 včetně 10% DPH

odběratelé napojení na kanalizaci bez čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   41,27 Kč/m3  bez DPH                   45,40 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné                    4,55 Kč/m3  bez DPH                     5,00 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem                45,82 Kč/m3 bez DPH                    50,40 Kč/m3 včetně 10% DPH

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“ a dále vlivem zvyšujících se cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním vodovodu.

Ke změně ceny za odvádění odpadních vod dochází po 10 letech (naposledy se cena měnila v roce 2013). Společnost byla nucena přistoupit k navýšení stočného z důvodu zvýšení cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním kanalizace a s čištěním odpadních vod.

Celkové navýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2023 pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod činí 10,7%, což je výrazně pod očekávanou úrovní inflace za rok 2022.

Prostředky získané navýšením ceny vodného a stočného budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

I přes uvedené zvýšení ceny vodného a stočného bude společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. patřit v našem regionu mezi vodárenské společnosti s nejnižší cenou vodného a stočného.

 

Ve Vysokém Mýtě 12.12.2022

                                                                                    Ing. František Zima

                                                                                    jednatel společnosti

Nabídka volného pracovního místa

Momentálně nenabízíme volné pracovní místo.

Nová pitná voda pro Vysoké Mýto

 

Kvalitu vody dokladuje přiložený rozbor:

Rozbory pitne vody-1 Rozbory pitne vody-2

VAROVÁNÍ pro odběratele

Dle informace jednoho z odběratelů v obci Vraclav, který byl telefonicky kontaktován neznámou osobou ohledně výměny vodoměru, přestože má vodoměr nový.

Upozorňujeme, že výměna vodoměrů se provádí po 6 letech a  provádějí ji pouze montéři společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o, kteří používají vozidla označená názvem společnosti a na vyžádání se prokazují platným zaměstnaneckým průkazem, kde je uvedeno jejich jméno, fotografie a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 465424678 nebo 724923974 ověřit totožnost a SPZ vozidla osoby,  která ho za účelem výměny, či odečtu vodoměru kontaktovala. V případě , že se nejedná o zaměstnance naší společnosti, doporučujeme se obrátit přímo na městskou, či státní policii.

Kanalizace Zámrsk

Kontakt : Ing. Josef Tupec tel. 602 340 540 

Hlášení poruch : Pohotovost 602 168 470

Zákaznické centrum pro občany Zámrsku se nachází v sídle společnosti Vodovodů a kanalizací Vysoké Mýto, s.r.o. 

Provozní doba : Po - Pá 7:00 - 15:00 hod.

 

Souhlas se zasíláním faktur elektronickou poštou

V současní době jsou všem odběratelům zasílány faktury za vodné a stočné prostřednictvím České pošty s.p.. Odběratelům, kteří při přihlášení k odběru uvedli svoji e-mailovou adresu, jsou zasílány faktury navíc ještě elektronickou poštou jako příloha e-mailové zprávy. Výhodou tohoto způsobu zasílání faktur je odeslání faktury ihned po jejím vystavení na Vaši e-mailovou adresu, přičemž fakturu máte k dispozici i mimo své trvalé bydliště.

Z důvodu snížení nákladů na zpracování a zasílání faktur a z důvodu rozšíření elektronického bankovnictví se naše společnost rozhodla přistoupit k zasílání faktur odběratelům využívajícím elektronickou komunikaci pouze v elektronické podobě. K tomuto kroku je však třeba, aby odběratel, který již nyní službu zasílání faktur elektronickou poštou využívá, zaslal naší společnosti na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  svůj souhlas se zasíláním faktur pouze v elektronické podobě ( t.j. že dodavatel již nebude povinen zasílat faktury v písemné podobě s poštovní poukázkou ).

Pokud ještě nevyužíváte služby zasílání faktur elektronickou poštou a máte zájem o zasílání faktur pouze v elektronické podobě, zašlete prosím svůj souhlas se zasíláním faktur pouze elektronickou poštou na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V žádosti o aktivaci služby je třeba uvést následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu bydliště
  • Adresu odběrného místa
  • E-mailovou adresu , pokud není totožná s adresou odesilatele
  • Kontaktní telefonní číslo

Uskladnění vodoměru na zimní období

 

Nízké teploty můžou poškodit nebo úplně zničit špatně zajištěný vodoměr ve venkovních šachtách, sklepech, kde jsou špatně utěsněná okna a na zimu opuštěné rekreační objekty.

Naše společnost nabízí pro odběratele službu odmontování a uskladnění vodoměru na zimní období, aby nedošlo k poškození vodoměru mrazem. Tato služba je určena pro odběratele, kteří nemají možnost zabezpečit vodoměr na zimní období, např. u chat a chalup, v zahrádkářských koloniích a trvale neobydlených nemovitostech.

Vodoměr je na náklady odběratele (ceník zde >>) po zaplacení odmontován a uskladněn do doby, kdy odběratel požádá znovu o osazení ( montáž je již zahrnuta v ceně při demontáži).
Objednání služby na tel. 606888079, 465424678. Formulář objednávky zde >>