Cena vodného a stočného

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody a za odvádění odpadních vod

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2023

 

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 6.12.2022 s účinností od 1.1.2023 pro odběratele v obcích

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Stříhanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko

  • zvýšení ceny vodného o 3,34 Kč/m3 bez DPH, tj. o 3,68 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 8,8%,
  • zvýšení ceny stočného pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod o 3,84 Kč/m3, tj. o 4,22 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 13,2%,
  • zvýšení ceny stočného pro odběratele napojené na kanalizaci bez centrální čistírny odpadních vod o 0,39 Kč/m3, tj. o 0,42 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 9,1%.

Od 1.1.2023 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

odběratelé napojení na kanalizaci s čištěním odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   41,27 Kč/m3  bez DPH                   45,40 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné                  32,91 Kč/m3  bez DPH                   36,20 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem                 74,18 Kč/m3 bez DPH                    81,60 Kč/m3 včetně 10% DPH

odběratelé napojení na kanalizaci bez čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   41,27 Kč/m3  bez DPH                   45,40 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné                    4,55 Kč/m3  bez DPH                     5,00 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem                 45,82 Kč/m3 bez DPH                   50,40 Kč/m3 včetně 10% DPH

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“ a dále vlivem zvyšujících se cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním vodovodu.

Ke změně ceny za odvádění odpadních vod dochází po 10 letech (naposledy se cena měnila v roce 2013). Společnost byla nucena přistoupit k navýšení stočného z důvodu zvýšení cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním kanalizace a s čištěním odpadních vod.

Celkové navýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2023 pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod činí 10,7%, což je výrazně pod očekávanou úrovní inflace za rok 2022.

Prostředky získané navýšením ceny vodného a stočného budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

I přes uvedené zvýšení ceny vodného a stočného bude společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. patřit v našem regionu mezi vodárenské společnosti s nejnižší cenou vodného a stočného.

 

Ve Vysokém Mýtě 12.12.2022

                                                                                    Ing. František Zima

                                                                                    jednatel společnosti

                  

VODNÉ pro obce Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Stříhanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko

    bez DPH   +10 % DPH 
 vodné od 1.1.2023  41,27 Kč/m3
 45,40 Kč/m3

 vodné do 31.12.2022

 37,93 Kč/m3
 41,72 Kč/m3

 

 STOČNÉ a ODVÁDĚNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Vysoké Mýto,  Sruby, Slatina a městys České Heřmanice :

   bez DPH
  +10%DPH
 stočné od 1.1.2023  32,91 Kč/m3  36,20 Kč/m3

stočné do 31.12.2022 

 29,07 Kč/m3

 31,98 Kč/m3

 

Vodné a stočné od 1.1.2023
  74,18 Kč/m3
  81,60 Kč/m3

Vodné a stočné do 31.12.2022

  67,00 Kč/m3   73,70 Kč/m3

 

SNÍŽENÁ SAZBA STOČNÉ pro Vysoké Mýto – Voštice ,část ulice Lipová a Na Stráni
Odpadní voda je odváděna kanalizací ve správě VAK, ale není napojena na centrální ČOV :

 
 bez DPH   +10% DPH 
 stočné od 1.1.2023
 4,55 Kč/m3
 5,00 Kč/m3
 stočné do 31.12.2022
 4,16 Kč/m3  4,58 Kč/m3

 

Ceny vodného schválené zastupitelstvem obcí Vračovice, Orlov, Zálší, Chotěšiny a Nořín :

    bez DPH   +10% DPH 

 vodné  od 1.1.2019 

 28,18 Kč/m3

 31,00 Kč/m3 

 

 

 

 

Cena služeb

Aktuální ceník se nachází ve Formulářích  - Směrnice č. 1/2023- ceník prací

 

 

Objednávky vývozu odpadní jímky ( septiku ) vyřizuje

p. Picek - tel. 465424678 , 602262614