Výměna vodoměru

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. provádí na své náklady výměny fakturačních vodoměrů po 6 letech. Ke každé výměně vodoměru je vystaven montážní list. Když se nedaří odběratele zastihnout, zasíláme písemnou výzvu ke zpřístupnění vodoměru.

Jednou z povinností odběratele je zpřístupnit měřidlo, při odečtu, výměně, popř. jeho kontrole. Tato povinnost je zakotvena v zákoně č. 274/2001Sb., §17 odst. 2, v platném znění. Informace o výměně vodoměru, o termínu výměny, příp. vydání kopie montážního listu vodoměru je možno získat telefonicky na č.tel. 465424678, 724923974.

Za finanční úhradu ze strany odběratele si lze objednat:

  • odmontování vodoměru v rámci ukončení odběru, rekonstrukce vodovodní přípojky, apod.
  • uskladnění vodoměru na zimní období, např. u novostaveb,chalup a chatek v zahrádkářských koloniích (viz formuláře - ceník prací)

Montáž a demontáž vodoměru lze objednat u provozního mistra na č. tel. 465424678, 602168470