Co je třeba k přihlášení odběru a uzavření smlouvy  –  DOMÁCNOSTI

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení 
 • Vyplněný formulář přihlášky ( bez přílohy č. 1 - netýká se domácností ) Přihláška a hlášení změn
 • Doklad o vlastnictví (Výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva)
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změn
 • U stavby rod.domu aj. staveb doporučujeme při přihlášení k odběru zároveň požádat o výjimku z placení stočného po dobu stavby až do doby , kdy dojde k napojení na kanalizaci. Písemnou žádost lze zaslat spolu s přihláškou na adresu VAK Vysoké Mýto, s.r.o. nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ukončení odběru 

 • Stav vodoměru ke dni ukončení odběru ( předávací protokol )
 • Vyplněný formulář k odhlášení- pouze 1. strana formuláře Přihláška a hlášení změn
 • Uhrazení všech pohledávek ke dni ukončení odběru
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny
 • Úmrtní list v případě úmrtí (Nová smlouva se uzavírá s účastníky dědického řízení na dobu určitou)

Co je třeba k přihlášení a uzavření smlouvy  –  PODNIKATELÉ

 • Stav vodoměru ke dni přihlášení
 • Vyplněný formulář Přihláška a hlášení změn včetně přílohy č.1 Výpočet odvádění srážkových vod ( je-li odváděna srážková voda do kanalizace )
 • Doklad vlastnictví nového vlastníka (Výpis z KN, kupní nebo darovací smlouva)
 • Výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list
 • Osvědčení o DIČ
 • Situace s vyznačením odkanalizovaných ploch a označením jejich charakteru dle propustnosti (pokud jsou odváděny srážkové vody do kanalizace)
 • V případě, že vlastník nemovitosti pronajímá nebytové prostory nájemci, je třeba doložit kopií nájemní smlouvy a plochu pronajímaného prostoru jako podklad pro výpočet odvádění srážkových vod ( viz. příloha č.1 Výpočet odvádění srážkových vod )
 • Průkaz totožnosti, v případě zastupování jiné osoby + platnou plnou moc nebo zmocnění k provedení změny

 

Vyplněný formulář  k přihlášení zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo zašlete poštou na adresu sídla společnosti Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké  Mýto, příp. osobně vhoďte do schránky na bráně sídla společnosti.

Obratem Vám bude zaslána ve dvou vyhotoveních smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod , kterou prosím potvrďte a jedno vyhotovení vraťte zpět na adresu sídla společnosti Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké  Mýto,příp. osobně vhoďte do schránky na bráně sídla společnosti.