Oznámení odběratelům ke změně ve fakturaci vodného a stočného od 1. 4. 2023

 
 
Vážení odběratelé,
 
z důvodů dlouhodobé nemoci odečtových pracovníků bude od 1.4.2023 do odvolání fakturováno vodné a stočné podle průměrné spotřeby za uplynulá fakturační období. 
Toto opatření se netýká odběrných míst, kde je osazen vodoměr s možností rádiového odečtu, a odběrných míst s měsíční fakturací vodného a stočného (velkoodběry). U těchto odběratelů bude fakturováno vodné a stočné podle skutečného stavu vodoměru.
V současné době probíhá výměna stávajících vodoměrů za nové, které umožňují dálkové provádění odečtu. V roce 2023 dojde k osazení těchto nových vodoměrů u cca 30% všech našich odběrných míst. 
Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. by chtěla všem odběratelům, kterých se uvedená změna ve fakturaci vodného a stočného týká, poděkovat za pochopení. 
 
Ve Vysoké Mýtě, dne 20.3.2023
 
 
Ing. František Zima
jednatel společnosti