Oznámení změně ceny za vodné a stočné od 1.1. 2024

 
 
 
 
Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 12.12.2023 s účinností od 1.1.2024 pro odběratele v obcích

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Stříhanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko

zvýšení ceny vodného o 4,39 Kč/m3 bez DPH, což představuje navýšení ceny o 10,6%

zvýšení ceny stočného pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod o 1,78 Kč/m3 bez DPH, což představuje zvýšení ceny o 5,4%.

 

Od 1.1.2024 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

 

odběratelé napojení na kanalizaci s čištěním odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   45,66 Kč/m3  bez DPH                   51,14 Kč/m3  včetně 12% DPH

stočné                  34,69 Kč/m3  bez DPH                   38,86 Kč/m3  včetně 12% DPH

celkem                 80,35 Kč/m3 bez DPH                   90,00 Kč/m3 včetně 12% DPH

 

odběratelé napojení na kanalizaci bez čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   45,66 Kč/m3  bez DPH                   51,14 Kč/m3  včetně 12% DPH

stočné                    4,55 Kč/m3  bez DPH                     5,10 Kč/m3  včetně 12% DPH

celkem                50,21 Kč/m3 bez DPH                    56,24 Kč/m3  včetně 12% DPH

 

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“ a dále vlivem vyšších cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním vodovodu.

Ke změně ceny za odvádění odpadních vod dochází z důvodu vyšších cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním kanalizace a s čištěním odpadních vod.

Celkové navýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2024 po promítnutí zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 10% na 12% činí pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod 10,3% a pro odběratele napojené na kanalizaci bez čistírny odpadních vod 9,6%, což je v obou případech pod očekávanou úrovní inflace za rok 2023.

Prostředky získané navýšením ceny vodného a stočného budou použity především na obnovu vodohospodářského majetku a dále na financování dalších provozních nákladů společnosti.

I přes uvedené zvýšení ceny vodného a stočného bude společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. nadále patřit v našem regionu mezi vodárenské společnosti s nejnižší cenou vodného a stočného.

Ve Vysokém Mýtě 12.12.2023

                                                                                    Ing. František Zima

                                                                                   jednatel společnosti