ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO od 1.1.2022

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

od 1.1.2023

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 6.12.2022 s účinností od 1.1.2023 pro odběratele v obcích

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Stříhanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko

  • zvýšení ceny vodného o 3,34 Kč/m3 bez DPH, tj. o 3,68 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 8,8%,
  • zvýšení ceny stočného pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod o 3,84 Kč/m3, tj. o 4,22 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 13,2%,
  • zvýšení ceny stočného pro odběratele napojené na kanalizaci bez centrální čistírny odpadních vod o 0,39 Kč/m3, tj. o 0,42 Kč/m3 včetně 10% DPH, což představuje zvýšení ceny o 9,1%.

Od 1.1.2023 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

odběratelé napojení na kanalizaci s čištěním odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   41,27 Kč/m3  bez DPH                   45,40 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné                  32,91 Kč/m3  bez DPH                   36,20 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem                 74,18 Kč/m3 bez DPH                    81,60 Kč/m3 včetně 10% DPH

odběratelé napojení na kanalizaci bez čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod:

vodné                   41,27 Kč/m3  bez DPH                   45,40 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné                    4,55 Kč/m3  bez DPH                     5,00 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem                45,82 Kč/m3 bez DPH                    50,40 Kč/m3 včetně 10% DPH

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“ a dále vlivem zvyšujících se cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním vodovodu.

Ke změně ceny za odvádění odpadních vod dochází po 10 letech (naposledy se cena měnila v roce 2013). Společnost byla nucena přistoupit k navýšení stočného z důvodu zvýšení cen energií, materiálů a služeb spojených s provozováním kanalizace a s čištěním odpadních vod.

Celkové navýšení ceny vodného a stočného od 1.1.2023 pro odběratele napojené na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod činí 10,7%, což je výrazně pod očekávanou úrovní inflace za rok 2022.

Prostředky získané navýšením ceny vodného a stočného budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

I přes uvedené zvýšení ceny vodného a stočného bude společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. patřit v našem regionu mezi vodárenské společnosti s nejnižší cenou vodného a stočného.

 

Ve Vysokém Mýtě 12.12.2022

                                                                                    Ing. František Zima

                                                                                    jednatel společnosti