ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO od 1.1.2022

 

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

od 1.1.2022

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 14.12.2021 s účinností od 1.1.2022 zvýšení ceny vodného o 2,00 Kč/m3 bez DPH, tj. o 2,20 Kč/m3 včetně 10% DPH, pro odběratele pitné vody v následujících obcích:

Vysoké Mýto, Vanice, Slatina, Sruby, Domoradice, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Lhůta, Knířov, Brteč, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Střihanov, Řepníky, Pěšice, Týnišťko.

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

Od 1.1.2022 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

vodné             37,93 Kč/m3  bez DPH                   41,72 Kč/m3  včetně 10% DPH

stočné             29,07 Kč/m3  bez DPH                   31,98 Kč/m3  včetně 10% DPH

celkem          67,00 Kč/m3 bez DPH                    73,70 Kč/m3 včetně 10% DPH

I přes uvedené zvýšení ceny vodného bude nadále naše společnost patřit v našem regionu mezi vodárenské společnosti s nejnižší cenou vodného a stočného tak, jak je patrné z následujícího přehledu cen vodného a stočného včetně 10% DPH:

Vodárenská společnost

Vodné Kč/m3

Stočné Kč/m3

V+S Kč/m3

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

41,72

31,98

73,70

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

45,87

47,41

93,28

Městské vodovody a kanalizace Skuteč, s.r.o.

62,99

35,58

98,57

Vodárenská společnost Chrudim a.s.

51,62

47,78

99,40

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

52,10

52,90

105,00

Prostředky získané navýšením ceny vodného budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

Ve Vysokém Mýtě 15.12.2021

                                                                                    Ing. František Zima

                                                                                   jednatel společnosti

 

Informace o cenách pro všechny obce naleznete v aktuálním ceníku společnosti na www.vodovody-vm.cz