Zvýšení ceny vodného 2020

 

 

Informace o zvýšení ceny pitné vody

společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

od 1.1.2020

 

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 10.12.2019 s účinností od 1.1.2020 zvýšení ceny vodného o 1,48 Kč/m3 bez DPH, tj. o 1,70 Kč/m3 včetně 15% DPH, pro odběratele pitné vody v následujících obcích:

město Vysoké Mýto, městys České Heřmanice, obce Džbánov, Javorník, Libecina, Pustina, Řepníky, Slatina, Sloupnice, Sruby, Týnišťko, Vraclav, Zádolí a Zámrsk.

Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodu plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Vysoké Mýto“.

Prostředky získané navýšením ceny budou použity na financování oprav, údržby a obnovy vodohospodářského majetku a na úhradu provozních nákladů společnosti.

Od 1.1.2020 budou pro odběratele platit následující ceny vodného a stočného:

vodné                           34,03 Kč/m3         bez DPH             39,13 Kč/m3         včetně 15% DPH

stočné                           29,07 Kč/m3         bez DPH             33,43 Kč/m3         včetně 15% DPH

celkem                         63,10 Kč/m3         bez DPH           72,56 Kč/m3         včetně 15% DPH

S účinností od 1.5.2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15% na 10%. Sníží se tak cena za vodné a stočné včetně DPH.

Od 1.5.2020 budou ceny vodného a stočného následující:

vodné                            34,03 Kč/m3         bez DPH             37,43 Kč/m3         včetně 10% DPH

stočné                           29,07 Kč/m3         bez DPH             31,98 Kč/m3         včetně 10% DPH

celkem                         63,10 Kč/m3        bez DPH             69,41 Kč/m3         včetně 10% DPH

 

 

Ve Vysokém Mýtě 11.12.2019

 

                                                                          Ing. František Zima

                                                                          jednatel společnosti

 

 

Informace o cenách pro všechny obce naleznete v aktuálním ceníku společnosti na www.vodovody-vm.cz